طراحی لوگو جواهری یکی از چالش های جذاب هر تیم طراحی لوگو و هویت بصری است. جواهرات به سبب زیبایی ذاتی خود، نیازمند دیزاینی متناسب است که علاوه بر رعایت اصول حرفه ای طراحی لوگو، بیانگر شکوه ، حشمت و زیبایی ذاتی جواهرات نیز باشد. 

همانند سایر شاخه های لوگو، طراحی لوگو جواهری نیز در آژانس تبلیغاتی فر به صورت کاملا حرفه ای و با رعایت و در نظر گرفتن تمام ویژگی های لوگو انجام می شود. لوگو یک جواهری باید علاوه بر انحصار و اختصار، به خوبی بیانگر حیطه فعالیت مالک مجموعه نیز باشد تا با دارا بودن ویژگی گویایی بتوان آن را یک دیزاین اصولی تلقی کرد.

لوگو جواهری